Test24h – Nền tảng luyện thi online các chứng chỉ quốc tế

Hotline: 085 333 6196 | Email: hotrokythuat.elightening@gmail.com

Test24h – Nền tảng luyện thi Online

Danh sách giảng viên

Họ và Tên giáo viên: Marie Fe F. Belista

Quốc tịch: Filipino

Bằng cấp: Bachelor in Elementary Education Major in HELE and SPED – Cebu Technological University

10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại trường học, trung tâm tiếng Anh ở Philippines và Việt Nam (KJC, IDEA ENGLISH SVCS INC, Diamond Kids, Binh Minh English Center, IELTs Bro, Enlightening Education Center, The English Connection).

Họ và Tên giáo viên: Katherine Hunt

Quốc tịch: Irish

Bằng cấp:

– TEFL Certificate 

– Bachelor of Applied Freshwater and Marine (second class honours), Galway-Mayo Institute of Technology.

giảng dạy tiếng Anh và các môn khoa học từ năm 2019 đến nay tại các trường học và trung tâm tại Ireland và Việt Nam: Naas Language School, Wordplay English Language School, Greenfield Private School (Ecopark), The English Connection, Enlightening Education Center

Họ và Tên giáo viên: Nina Balderas Gako

Quốc tịch: Filipino

Bằng cấp:

– TESOL Certificate

– International Exchange Student at Yeungnam University, Saemaul Studies and International Development.

Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh: Trợ giảng tại ĐH Yeungnam Hàn Quốc; dạy nhiều khóa học trực tuyến cho học sinh Trung Quốc; dạy tiếng Anh tại các Trung tâm tiếng Anh và …

Họ và Tên giáo viên: Paul James Nutting

Quốc Tịch: US

Bằng cấp:

– University of California – Riverside MFA in Creative Writing (fiction) 

– University of Colorado – Boulder

7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và các môn văn học; kỹ năng reading, writing; cung cấp các khóa học riêng cho cá nhân, dạy học tại các trung tâm tiếng Anh, trường phổ thông, trường đại học tại Việt Nam như King English School, …

Họ và Tên giáo viên: Samuel Haynes

Quốc Tịch: US

Bằng cấp:

– Bachelor’s in English, university of West Florida

– TEFL certificate

Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. Trong đó có xây dựng chương trình và dạy IELTs tại Apple Language Center, Hạ Long; dạy tiếng Anh, văn học tại trường Đoàn Thị Điểm, …

Họ và Tên giáo viên: Shona Knox Macdonald

Quốc Tịch: UK

Bằng cấp: 

– BA Honours Degree from UK university

– CELTA/TEFL certificate

trên 4 năm giảng dạy tiếng Anh chủ yếu các môn Language Art, luyện thi IELTs tại các trung tâm và trường phổ thông như SAY ABC, Helios Academy, Hanoi Adelaide School, …

Chuyên môn giảng dạy

Phát âm

Writing IELTS

Thuyết trình sử dụng tiếng anh

Thông tin hữu ích

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed