Test24h – Nền tảng luyện thi online các chứng chỉ quốc tế

Hotline: 085 333 6196 | Email: hotrokythuat.elightening@gmail.com

Test24h – Nền tảng luyện thi Online

Họ và tên: Katherine Hunt

Quốc tịch: Irish

Bằng cấp:

– TEFL Certificate 

– Bachelor of Applied Freshwater and Marine (second class honours), Galway-Mayo Institute of Technology.

Kinh nghiệm: giảng dạy tiếng Anh và các môn khoa học từ năm 2019 đến nay tại các trường học và trung tâm tại Ireland và Việt Nam: Naas Language School, Wordplay English Language School, Greenfield Private School (Ecopark), The English Connection, Enlightening Education Center