Test24h – Nền tảng luyện thi online các chứng chỉ quốc tế

Hotline: 085 333 6196 | Email: hotrokythuat.elightening@gmail.com

Test24h – Nền tảng luyện thi Online

Họ và tên: Nina Balderas Gako

Quốc tịch: Filipino

Bằng cấp:

– TESOL Certificate

– International Exchange Student at Yeungnam University, Saemaul Studies and International Development.

– BA in Political Science with International Studies, University of Saint La Salle (Academic Excellence Award/Outstanding Political Science Student)

– Học bổng Young Southeast Asian Leader Initiative

Kinh nghiệm: 

– Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh: Trợ giảng tại ĐH Yeungnam Hàn Quốc; dạy nhiều khóa học trực tuyến cho học sinh Trung Quốc; dạy tiếng Anh tại các Trung tâm tiếng Anh và trường phổ thông công lập ở Việt Nam ở Quảng Ninh, Hà Nội (SET Quảng Ninh, Vietsun, The English Connection, Enlightening Education Center)