Test24h – Nền tảng luyện thi online các chứng chỉ quốc tế

Hotline: 085 333 6196 | Email: hotrokythuat.elightening@gmail.com

Test24h – Nền tảng luyện thi Online

Họ và tên: Paul James Nutting

Quốc Tịch: US

Bằng cấp:

– University of California – Riverside MFA in Creative Writing (fiction) 

– University of Colorado – Boulder

– B.S. in Journalism (editorial news)

– B.A. in Music (classical guitar)

Kinh nghiệm:

– 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và các môn văn học; kỹ năng reading, writing; cung cấp các khóa học riêng cho cá nhân, dạy học tại các trung tâm tiếng Anh, trường phổ thông, trường đại học tại Việt Nam như King English School, The English Connection, Enlightening Education Center, Trường Đoàn Thị Điểm, Trường đại học quốc gia (Vietnam National University- International School).