Test24h – Nền tảng luyện thi online các chứng chỉ quốc tế

Hotline: 085 333 6196 | Email: hotrokythuat.elightening@gmail.com

Test24h – Nền tảng luyện thi Online

Họ và tên: Samuel Haynes

Quốc tịch: US

Bằng cấp:

– Bachelor’s in English, university of West Florida

– TEFL certificate 

Kinh nghiệm: Trên 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. Trong đó có xây dựng chương trình và dạy IELTs tại Apple Language Center, Hạ Long; dạy tiếng Anh, văn học tại trường Đoàn Thị Điểm; giáo viên tại The English Connection, Enlightening Education Center.