Test24h – Nền tảng luyện thi online các chứng chỉ quốc tế

Hotline: 085 333 6196 | Email: hotrokythuat.elightening@gmail.com

Test24h – Nền tảng luyện thi Online

Họ và tên: Shona Knox Macdonald

Quốc tịch: UK

Bằng cấp:

  • BA Honours Degree from UK university
  • CELTA/TEFL certificate 

Kinh nghiệm: trên 4 năm giảng dạy tiếng Anh chủ yếu các môn Language Art, luyện thi IELTs tại các trung tâm và trường phổ thông như SAY ABC, Helios Academy, Hanoi Adelaide School, The English Connection, Enlightening Education Center